Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

CLIL Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Basic facts about the UK

31.01.2013 Publikoval(a):

Materiál se zaměřuje na základní poznatky o uspořádání Velké Británie. Pracovní list propojuje učivo zeměpisu a anglického jazyka a je vhodný k použití ve výuce metodou CLIL.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Renaissance und Humanismus

25.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro výuku tematického bloku renesance a humanismu v několika vyučovacích hodinách. Materiál je zpracován pro integrovanou výuku dějepisu a německého jazyka metodou CLIL. Materiál je možné použít na 2. stupni ZŠ nebo na gymnáziích s žáky, jejichž jazyková znalost němčiny je na úrovni A1/A2. Součástí materiálu jsou 4 přílohy.

Očekávaný výstup: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Celý článek »


Where the Animals Live

17.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list propojuje učivo přírodovědy a cizího jazyka (CLIL – Content Language Integrated Learning), je určen k jednoduchému čtení s porozuměním. Obsahuje několik černobílých obrázků a vět k přiřazení, pojmenování. Aktivita může sloužit k opakování učiva o zvířatech, kde žijí, čím se živí apod.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Boardgame – Animals

05.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro žáky ke skupinové práci, propojuje učivo přírodovědy a cizího jazyka. Žáci postupují jako při hře Člověče nezlob se a učí se tvořit celé věty o konkrétním zvířeti.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Around the world

26.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě části: první pracovní list obsahuje slepou mapu Evropy, do níž žáci označí státy a v tabulce vyhledají hlavní města. Druhý pracovní list obsahuje vlajky států a obrysy států světa, které jsou určené k nastříhání a ke hře domino. Celá aktivita je vhodná do hodin zeměpisu/anglič­tiny, uplatnění zde najde metoda CLIL. Žáci mohou následně rozpracovat např. výlet do jedné ze zemí – zajímavá místa, itinerář cesty, použitý dopravní prostředek apod. Záleží na jazykové vybavenosti žáka.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se