Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

člověk Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Co kdo dělá – najdi vhodná slova

26.03.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je vhodný pro skupinku žáků. Vytištěné listy doporučuji zalaminovat a následně rozstříhat. Je vhodné uložit slova do tří sloupců. V jednom budou slova, která obsahují velká počáteční písmena, v dalším slova, která jsou ukončena tečkami, a v následujícím pak slova, která neobsahují ani velká písmena, ani tečky. Žáci mají za úkol složit slova do správných vět a přiložit k nim náležitý obrázek. Je vhodné upozornit žáky, že obrázky mohou vyjadřovat dané povolání, někdy jeho výsledný výtvor.

Očekávaný výstup: odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Celý článek »


Der menschliche Körper

25.03.2013 Publikoval(a):

Jedná se o interaktivní slepou mapu či prezentaci lidského těla, která slouží k procvičení slovíček označujících části lidského těla. DUM je vhodné použít pro individuální zopakování probírané látky či zpestřit udílením bodů za správné nalezení nebo lze použít i jinak podle vlastních nápadů pedagoga. Po uložení souboru .zip je třeba tento rozbalit a spustit soubor mappe.htm. Pak už pouze klikáte na obrázek a kontrolujete správnou odpověď.

Očekávaný výstup: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Celý článek »


Člověk – lidské tělo

26.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje prezentaci pro podporu výuky učiva o lidském těle v prvouce. Dále jsou přiloženy pracovní listy a pexeso s lotem na téma lidské tělo.

Očekávaný výstup: uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Celý článek »


Stavba ucha

19.12.2012 Publikoval(a):

Interaktivní „Stavba ucha“ pracuje ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor ucho.htm. Poté již můžete klikat na obrázek a kontrolovat správnou odpověď. Materiál slouží k zopakování učiva o stavbě sluchového orgánu člověka. Materiál je vhodný i k využití na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
Celý článek »


Hledáme kosti

25.11.2012 Publikoval(a):

Interaktivní slepá mapa kostí pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor telo.htm. Poté již můžete klikat na obrázek kostry a kontrolovat správnou odpověď. Materiál slouží k zopakování učiva o kostře člověka. Materiál je možné využít i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
Celý článek »Učíme se luštěním

14.10.2012 Publikoval(a):

Skrývačky, přesmyčky a doplňovačky, které by mohly zaujmout naše žáčky. Soubor pracovních listů k procvičování u­čiva.

Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Celý článek »


Člověk III.

05.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace s pracovním listem.

Očekávaný výstup: vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Celý článek »


Člověk I.

01.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace s pracovním listem se věnuje poznávání lidské figury.

Očekávaný výstup: vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
Celý článek »


Člověk – ledviny

29.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o ledvinách a vylučování je propojeno s matematikou.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
Celý článek »


Člověk – trávení

29.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy k získání a rozšíření poznatků o lidském těle a jeho fungování. Učivo o přijímání a zpracování potravy je propojeno s matematikou.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se