Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Egypt Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Průzkum pyramidy

12.03.2013 Publikoval(a):

Pracovní list, ve kterém žáci řeší matematické problémy a zároveň se seznámí s Cheopsovou pyramidou.

Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Celý článek »


Číslovky s Tutanchamonem

22.02.2013 Publikoval(a):

Nač procvičovat číslovky na neživotných učebnicových textech?! Tento materiál aplikuje učivo o číslovkách na dobrodružné vyprávění z období starověkého Egypta. Vytváří tak motivační mezipředmětový vztah čeština–historie (lidé a čas). Prostor je ponechán i pro individuální slohovou tvorbu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Severní Afrika

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list pro žáka, který se skládá z pětice různorodých aktivit k tématu severní Afrika. Téma je doplněno shrnující prezentací.

Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
Celý článek »


Severní Afrika

12.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list má žákům usnadnit probírání regionu severní Afrika. Zahrnuje práci s atlasem světa, doplňování slepých map a textů.

Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
Celý článek »


Projděte Hedvábnou stezkou

03.10.2012 Publikoval(a):

Hra, při které žáci procházejí Hedvábnou stezkou. Jejich postup je závislý na správném zodpovídání otázek z tematické oblasti – staroorientální státy (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína).

Očekávaný výstup: rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Celý článek »Starověk – test

01.10.2012 Publikoval(a):

Test pro 6. ročník ZŠ, při jehož řešení se žáci dostávají do role mezopotámského obchodníka, který díky svým obchodním cestám navštívil starověký Egypt, Indii a Čínu.

Očekávaný výstup: rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
Celý článek »


Vytvoř přehledné dějiny Egypta

23.09.2012 Publikoval(a):

Žáci vyhledávají z různých zdrojů dílčí informace, zaznamenávají je a vytvářejí z nich souvislý text. Učí se uvádět prameny. Aktivita přesahuje do českého jazyka (osnova, vypravování) a informační a komunikační technologie (textový editor, vyhledávání).

Očekávaný výstup: porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Celý článek »


Definice civilizace

23.09.2012 Publikoval(a):

Jednoduché schéma, ve kterém žáci k obecným znakům obsaženým v definici vyhledávají a připisují konkrétní příklady.

Očekávaný výstup: uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se