Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

kořen Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Hra: Výrazy – dosazování

27.02.2013 Publikoval(a):

Didaktická hra (test) určená k utvrzení či procvičení právě probrané části učiva – určování hodnot výrazů (dosazování). Žáci si zároveň mohou vyzkoušet v případě použití DUMu při skupinové práci též kolektivní spolupráci a hledání nejvhodnějších strategií výpočtů.

Očekávaný výstup: matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
Celý článek »


Slova příbuzná

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Žák bude ve slovech rozlišovat předponu, kořen a příponovou část. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


V porodnici – slova příbuzná

18.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech příbuzných. Je určen k práci ve skupinkách, ve dvojici nebo jako činnost pro rychle pracující žáky. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


Reklama

Předpona ROZ

18.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní slov s předponou roz. Součástí materiálu je řešení a zadání pro běhací diktát na kartách.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Vylomeniny Vítka Vyrušila – předpona vy, vý

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení učiva o stavbě slova. Žák bude vyhledávat slova s předponou vy, vý, rozdělí je na slovesa a podstatná jména, vyluští křížovku a doplňovačku, zopakuje si větné vzorce a druhy vět. Celý list je motivován příběhem výrostka Vítka a jeho vylomeninami.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »Předpona BEZ

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní slov s předponou bez-. Žák bude vyhledávat ve slovech předponu, kořen a příponouvou část. Zamyslí se nad významem slov a bude je spojovat s vhodnými větami. Domyslí příběh o tetce Bezděkové.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Hrajeme si s příbuznými II

22.11.2012 Publikoval(a):

Žák si formou pracovního listu procvičí slova příbuzná. Bude pojmenovávat obrázky a připojovat slova příbuzná, vyznačovat v nich kořen apod.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Hrajeme si s příbuznými I

22.11.2012 Publikoval(a):

Žák si formou pracovního listu procvičí slova příbuzná. Bude pojmenovávat obrázky a připojovat slova příbuzná, vyznačovat v nich kořen apod.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Slova složená s obrázky

23.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list doplněný spoustou obrázků hravou formou rozšiřuje slovní zásobu o slova složená. Žáci pátrají, ze kterých slov nové slovo vzniklo, řeší hádanky doplněné obrázky a tvoří slova složená. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Slova příbuzná s obrázky II.

22.10.2012 Publikoval(a):

Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část. Žáci pojmenovávají obrázky a tvoří skupiny slov se společným kořenem, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují kořeny do slov, vymýšlejí slova příbuzná. Vše je doplněno zábavnými obrázky. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se