Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

kořen slova Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Vycházka do lesa

05.12.2020 Publikoval(a):

Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, věta jednoduchá / souvětí. Lze použít jako samostatnou práci.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


ČJ – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov

27.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


Kořen slova

26.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k procvičování učiva k tématu kořen slova. V materiálu najdeme cvičení na tvorbu slov se stejným kořenem, dělení slov na kořen, část příponovou a předponovou, cvičení na určování slov se stejným kořenem. Žáci pracují s textem a tabulkami.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Reklama

Halloween

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list k souhrnnému procvičování znalostí českého jazyka a matematiky ve čtvrtém ročníku. Vhodné i jako výchozí text k další práci ve třídním projektu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Na skladatele

28.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list umožňuje sestavit libovolná plnovýznamová slova z daných předpon, přípon a kořene slov.

Očekávaný výstup: rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se