Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

logika Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Logické řady

03.11.2017 Publikoval(a):

Pracovní list zaměřen na logické uvažování v rámci čísel.

Očekávaný výstup: užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
Celý článek »


Sestav správně hádanku

05.03.2016 Publikoval(a):

V pracovním listě žáci sestavují hádanku, jejíž slova jsou přeházená. Pomoci jim může obrázek – puzzle. Na závěr hádanku přepíší psacím písmem a napíší její řešení.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Pořádek vět ve vyprávění

22.04.2013 Publikoval(a):

V pracovním listě žáci určují názvy tří známých pohádek, řadí věty podle dějové posloupnosti, opravují pořádek slov ve větách.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Párové souhlásky v tajenkách

17.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje sedm křížovek, kam musí žáci doplnit slova s párovými souhláskami. Po vyluštění musí určit slovo, které se mezi ostatní významem nehodí, a slovo nadřazené.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Spotřeba vody

17.04.2013 Publikoval(a):

Pracovní list se zabývá spotřebou vody tří rodin v panelovém domě. Žáci musí vypočítat spotřebu vody a cenu za roční vyúčtování. V závěru vymýšlejí, jak by ušetřené peníze investovali ve prospěch své rodiny.

Očekávaný výstup: vyhledává, sbírá a třídí data
Celý článek »Kdo se stane novým králem

04.04.2013 Publikoval(a):

Úkolem žáků v pracovním listě je získat tři klíče k bráně zámku. Získají je tehdy, když vyřeší tři logické úlohy.

Očekávaný výstup: čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Celý článek »


Hádanky

27.03.2013 Publikoval(a):

V pracovní listě žáci musí rozluštit hádanky a určit slova nadřazená. Vhodné jako samostatná práce pro rychlé žáky.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Celý článek »


Znázorňování zlomků

26.03.2013 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje šest cvičení, ve kterých žáci přiřazují zlomek ke správnému obrazci, opravují chyby ve zlomcích, dělí obrázek na poloviny, třetiny, pětiny a čtvrtiny.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Atletické závody, druhá třída

26.03.2013 Publikoval(a):

Na startu atletických závodů se připravuje pět dětí. Žáci musí nejdříve podle nápovědy určit jejich jména a postupně vypočítávat výkony ve třech disciplínách. Pracovní list je určen pro žáky druhých tříd, procvičuje logické uvažování a schopnost porozumět textu.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Celý článek »


Sudoku

24.03.2013 Publikoval(a):

Pracovní list nabízí 4 tabulky logické hry SUDOKU s různou náročností. V každém čtverci musí být doplněna zbývající čísla tak, aby se žádná číslice neopakovala v žádném sloupci, řádku a ani v jednom z devíti čtverců. V každém řádku, sloupci a tučně ohraničeném čtverci tedy musí být právě číslice z řady 1 až 9. Strategii, jak se dopracovat ke správnému řešení, si volí každý sám. Řešení logických her rozvíjí matematickou gramotnost.

Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se