Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

odčítání Archives - Strana 16 z 19 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Domino – sčítání a odčítání do 10

16.10.2012 Publikoval(a):

Matematické domino – sada kartiček. Při hře si žáci zábavnou formou procvičují početní operace (sčítání a odčítání) v oboru čísel do 10.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »


Domečky – pamětné počítání

16.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy k procvičování pamětného počítání. Žák pracuje přímo na počítači – řeší předložené příklady. Zapíše-li správný výsledek, políčko se zabarví zeleně. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění.

Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
Celý článek »


Test – počítání do 20

16.10.2012 Publikoval(a):

Test, ve kterém si žáci 2. třídy zopakují sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10, porovnávání čísel, řešení slovní úlohy, počítání s penězi a rýsování čar a úsečky.

Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Celý článek »


Počítání s pirátem

16.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list na procvičování početních operací do 10.

Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Celý článek »


Matematický král

15.10.2012 Publikoval(a):

Matematická aktivita vhodná k opakování, procvičování i k prověřování znalostí z matematiky a českého jazyka.

Očekávaný výstup: provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
Celý článek »Podzimní prázdninové opakování

15.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, který obsahuje opakování učiva matematiky – odčítání, slovní úlohy a učivo českého jazyka – druhy vět, počet slov.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Celý článek »


Podzimní kouzlení – zelenina

15.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy k týdennímu projektu, ve kterém žáci všemi smysly poznávají zeleninu. Prolínají se v nich úkoly z ČJ, M a PRV. Formou křížovky, doplňovaček a jiných úkolů se žáci dovídají nové informace o zelenině.

Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Celý článek »


Zlomky

15.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 – procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 – procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 – procvičení násobení a dělení zlomků.

Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Celý článek »


Sčítání a odčítání desetinných čísel

15.10.2012 Publikoval(a):

Tabulka, do které žáci doplňují součty a rozdíly desetinných čísel. Výsledky píší na čtverečky a přikládají do tabulky.

Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Celý článek »


Početní operace s mocninami

15.10.2012 Publikoval(a):

Pexeso na procvičování početních operací s mocninami. Vhodné pro skupinovou práci.

Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se