Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

orientace Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Vypočítej obrázek (vodní znamení)

25.03.2013 Publikoval(a):

Žáci vybírají podle zadaných kritérií přirozená čísla, počítají příklady a poté vyhledávají daná čísla v tabulce. Potom následuje zakreslení stejných políček do prázdné tabulky, čímž vznikne obrázek slunečního znamení. Práce je časově náročnější a je vhodné ji použít ke skupinové práci.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Vypočítej obrázek (zemská znamení)

22.02.2013 Publikoval(a):

Žáci počítají příklady, vyhledávají pomocí souřadnic body ve čtvercové síti, které barevně vyznačují, a získávají tak obrázek slunečního znamení. Práce je časově náročnější a je vhodné ji použít ke skupinové práci.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Vypočítejte obrázek – skupinová práce

10.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy jsou určeny k práci ve skupinách. Úkol je časově náročný a jeho zvládnutí vyžaduje dělbu práce. Otvírá prostor pro různé varianty a strategie řešení, vede žáky k hledání optimálního dělení úkolů a k celkové organizaci práce ve skupině. Žáci počítají příklady, výsledky vyhledávají v tabulce a zakreslují obrázek do čtvercové sítě.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Vypočítej obrázek – vzdušná znamení zvěrokruhu

18.12.2012 Publikoval(a):

Žáci počítají příklady, výsledky vyhledávají v tabulce a zakreslují obrázek do čtvercové sítě. Práce je časově náročnější. Doporučuji ji jako doplňkový materiál pro rychlé počtáře, pro práci ve skupině, kdy si žáci úkoly rozdělí. Pracovní list lze vyplňovat postupně.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Celý článek »


Světové strany s Bloudilem

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k vyvození nebo procvičení učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí. Žák bude pracovat s chybou, doplňovat, dokreslovat a učit se orientovat pomocí směrové růžice.

Očekávaný výstup: určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Celý článek »S Jiříkem na cestách

27.11.2012 Publikoval(a):

Žáci si formou hry procvičí světové strany. Materiál obsahuje hrací plochu, popis hry a kartičky s obrázkem Jiříka.

Očekávaný výstup: určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Celý článek »


Orientace na mapě

16.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list k procvičení orientace na vlastivědné mapě. Žák pomocí měřítka zjišťuje přímé vzdálenosti, pomocí směrové růžice určuje světové strany, pracuje s vysvětlivkami, hledá objekty v okolí svého bydliště.

Očekávaný výstup: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
Celý článek »


Hlavolam: Silnice

14.10.2012 Publikoval(a):

Hráči se střídají v přikládání jednotkových čtverců na hrací pole. Vyhrává ten, který dovede souvislou dráhu do pravého dolního rohu.

Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Celý článek »


Smršťovka

05.10.2012 Publikoval(a):

Didaktická hra k opakování a procvičování učiva týkajícího se České republiky a tréninku vyhledávání informací na mapě. Žák v hrací kartě vybarvuje na základě svých znalostí cestu od startu k cíli. Učitel mu předloží deset tvrzení. Žák při souhlasu zapíše tužkou do jednotlivých políček znaménko + , při nesouhlasu znaménko – . Po prezentaci všech deseti tvrzení znovu věty projdeme a zdůvodníme jejich pravdivost či nepravdivost. Má-li žák zapsáno správné znaménko, políčko si vybarví pastelkou, v opačném případě značku vygumuje a v příští hodině bude začínat od prvního nevybarveného políčka.

Očekávaný výstup: rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se