Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Osoba Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Slovesa

29.01.2013 Publikoval(a):

Žáci skládají ze slabik slovesa, určují u nich osobu, číslo a čas. Zapisují do tabulky správné slovesné tvary jednotného a množného čísla.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Velikonoční jarmark – gramatické kategorie sloves

28.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k procvičení učiva o slovesech. Žák bude určovat gramatické kategorie sloves, luštit křížovku doplňováním infinitivů a používat slovesa ve správných tvarech. Motivováno žákovskou tvorbou na školní velikonoční jarmark. Obsahuje řešení.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Co umím z ČJ

18.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list na opakování učiva do pololetí 5. třídy. Obsahuje určování slovních druhů, učivo o podstatných jménech a slovesech. Žáci doplňují předpony a koncovky ve shodě přísudku s podmětem.

Očekávaný výstup: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
Celý článek »


Tvoření otázek

17.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje jednoduché vysvětlení tvorby základních otázek, seznámení žáka se třemi základními tázacími slovíčky a cvičení na upevnění probrané látky.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


Slovesa – určování ml. kategorií (osoba, číslo, čas)

25.09.2012 Publikoval(a):

Prezentace určená k procvičování mluvnických kategorií sloves – osoby, čísla a času. Možno využít na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »Slovesa – určování ml. kategorií (osoba)

24.09.2012 Publikoval(a):

Hravé určování osoby u sloves. Možnost využití i na interaktivní tabuli.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se