Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

počítač Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Zapojení vstupních a výstupních zařízení do PC

22.04.2013 Publikoval(a):

Vstupní a výstupní zařízení jsou běžnou součástí každého počítače. Správným zapojením těchto zařízení si žák ještě více uvědomí vzájemnou propojenost všech těchto částí s počítačem.

Očekávaný výstup: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Celý článek »


Počítačová síť

28.01.2013 Publikoval(a):

Výukový materiál slouží k ověření znalostí žáků z tematického okruhu počítačových sítí. Jde o doplňování neúplných vět správně zvolenými slovy či hesly z nabízených možností.

Očekávaný výstup: používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Celý článek »


Past tense

18.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace stručně vysvětluje a procvičuje minulý čas v angličtině. Je určena pro individuální práci s počítačem, žáci svým tempem procházejí prezentaci a plní (do sešitu) zadané úkoly. Je možno pracovat i ve dvojicích.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Učíme se s Marťanem – hodina na PC

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list k vyhledávání a zaznamenávání informací o planetě Mars.

Očekávaný výstup: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Celý článek »


Počítač a jeho příslušenství

14.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace k seznámení s počítačem. Žáci poznají některá příslušenství a správné spuštění počítače. Důraz je kladen na poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače.

Očekávaný výstup: respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
Celý článek »Pracovní prostředí počítače

12.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace, ve které žáci poznají hlavní panel, pracovní plochu, tlačítko Start, ikony na ploše a seznámí se s jejich významem. Samostatně vyberou pozadí na plochu a spořič obrazovky.

Očekávaný výstup: respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
Celý článek »


Hardware – doplňovačka

11.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list slouží k procvičení znalostí o hardwaru počítače. Úkolem žáků je doplnit správný pojem. Za textem je nápověda, ze které vybírají. Některé pojmy jsou zde navíc a pojem mohou použít maximálně jednou.

Očekávaný výstup: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Celý článek »


Velká internetová výprava

03.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen k samostatné práci žáků s internetovými stránkami. Součástí je i opakování učiva matematiky pro 3. třídu a čtení s porozuměním. Součástí práce je i luštění křížovky a posílání SMS zprávy.

Očekávaný výstup: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se