Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

poslech Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Peppa Pig – The Rainbow

22.04.2013 Publikoval(a):

Žáci na základě poslechu či zhlédnutí doplní pracovní list. Cílem je naučit se nová slovíčka, porozumět a zpracovat odpovědi.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »


Dressing up – writing for beginners

31.01.2013 Publikoval(a):

Tři pracovní listy jsou určeny úplným začátečníkům v anglickém jazyce. Jedná se o podpůrný materiál k učebnici Happy House 1, lekce týkající se oblékání. Žáci poslouchají a označí správný obrázek, začínají se psaním/opisováním slov, skládají slova z písmen.

Očekávaný výstup: rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
Celý článek »


At Home

05.12.2012 Publikoval(a):

Materiál má dvě části. V prvním pracovním listu žáci nejprve doplní chybějící písmena ve slovech, rozstříhají kartičky a hrají klasické domino. Druhá část materiálu je poslechová. Vyučující nebo vybraný žák má k dispozici věty, které diktuje. Žáci poslouchají a označí obrázky, které nejlépe vystihují každou větu. Žáci zatížení jednou ze specifických poruch učení, dyslexií, mohou obdržet věty na kartě a podle nich označit obrázky.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přečti, poslouchej a spoj

23.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen pro individuální práci žáka, slouží k procvičení čtení a poslechu podstatných jmen. Žák pracuje s nedokončeným obrázkem, přečte si jednotlivá slova, poslouchá a dle diktátu učitele spojuje jednotlivé body. Sada nabízí i několik tipů pro další práci se slovy.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Baroko

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje základní údaje o barokní hudbě a skladatelích a předpokládá aktivní zapojení žáků (poslech, zpracování informací – žáci zaujímají postoje, vyjadřují názor).

Očekávaný výstup: orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se