Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

předložka Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Předložky

16.04.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje řadu cvičení s obrázkovou oporou, v nichž si žáci procvičí použití předložek a předložkových spojení.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Pololetní pís. práce – 4. roč. – ČJ

30.01.2013 Publikoval(a):

Pololetní písemná práce, která ověří znalosti českého jazyka žáků 4. ročníku.

Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Celý článek »


Chit Chat 2 – 2.lekce

15.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list určený k opakování učiva 2. lekce učebnicové řady Chit Chat 2, téma What´s in the house? Žáci mohou pracovat samostatně či ve dvojici (skupině).

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Reklama

Manka sportuje – předpony s, z, vz a předložky s, z

18.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní předložek s, se, z, ze a slov s předponami s, z, vz. Mohou sloužit jako práce pro skupinu, jednotlivce nebo jako prověrka. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Crisscross bingo

23.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro skupinovou práci a slouží k procvičení názvů zvířat a předložek. Sada obsahuje 2 kostky – předložky a obrázky zvířat, dále kartičky ke hře. Žáci mohou též sestavovat vlastní věty – kladné, záporné, ale i tázací. Je přiložen návod a další možnosti hry.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
Celý článek »Předložky před námi s včelkou Mijou

23.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace je určena pro 2. ročník k seznámení a procvičení předložek. Žáci pracují s vyučujícím frontálně, samostatně nebo ve skupinách. Opakují také slovesa a podstatná jména.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Slovní druhy

23.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace je vhodná k úvodnímu zábavnému seznámení nebo k průběžnému opakování slovních druhů. Materiál shrnuje základní informace o jednotlivých slovních druzích. Vše je doplněno názornými obrázky.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Tangrams

16.10.2012 Publikoval(a):

Materiál do hodin anglického jazyka k zábavnému procvičení slovní zásoby a gramatiky (zde použití předložky). Podle návodu připravíme a rozstříháme každý tangram, žáci pracují jednotlivě či ve dvojici. Jejich úkolem je správně složit tvar, jehož podobu dopředu neprozradíme.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Zařiď si své bydlení

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s kartami je určen do hodin Prvouky (Člověk a jeho svět) pro 1. – 2. ročník. Karty je možno použít ke hře Pexeso, k procvičení správných názvů nábytku a předložek místa. Půdorys bytu nabídne žákům možnost zapojit fantazii a zařídit si své „vysněné” bydlení. Alternativně lze celý soubor použít v cizím jazyce – nácvik slovní zásoby k bydlení, předložky místa.

Očekávaný výstup: vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se