Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

slohová výchova Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Pozdrav z prázdnin, adresa

15.07.2017 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, pohlednici s obrázkem pro jednoho žáka a arch s poštovními známkami pro žáky celé třídy. Žák si procvičí správné psaní adresy a pozdravu po obsahové i formální stránce.

Očekávaný výstup: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Celý článek »


Úplnost textu – komunikační a slohová výchova

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž bude žák posuzovat úplnost či neúplnost daného textu a určovat, o jaký žánr písemného projevu se jedná.

Očekávaný výstup: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Celý článek »


Putování po městech – abeceda

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení abecedy. Žák bude určovat abecední pořádek názvů měst, hledat města v pomotaných názvech, luštit pomocí tajného kódu, pracovat s chybou a doplňovat neúplnou abecedu. Vše je motivováno prázdninovým putováním po městech České republiky.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Obrázkové osnovy příběhů mimořádných událostí

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 5 obrázkových osnov mimořádných událostí, v nichž se žáci mohou ocitnout. Osnovy lze využít k samostatné práci žáků nebo z nich laminováním a rozstříháním vytvořit hrací karty pro skupinovou práci. Součástí materiálu je námět k aktivitám. Určeno pro druhé období, část materiálu však lze bez úprav využít i ve 3. ročníku, celý materiál pak s malými úpravami v otázkách, které se týkají první pomoci.

Očekávaný výstup: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Celý článek »


O řepě trochu jinak

27.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení čtení s porozuměním a reakce na písemný pokyn motivované pohádkou O řepě.

Očekávaný výstup: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Celý článek »Komunikační žánry

26.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje test ke zjištění znalostí komunikačních žánrů. Součástí materiálu je řešení.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Hrátky s příslovími

26.11.2012 Publikoval(a):

Materiál pracuje s příslovími. Sada obsahuje několik cvičení, kde žáci spojují, přiřazují, dokončují přísloví. Je zde rovněž několik obrázků, ke kterým žáci vyvodí přísloví. Je určeno ke skupinové práci.

Očekávaný výstup: dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
Celý článek »


Zpráva

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák procvičí správné psaní zprávy po stránce obsahové i formální.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Postup činnosti

25.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je zaměřený na postup činnosti. V krátkých cvičeních si žák procvičí psaní – po stránce formální i obsahové. Vyzkouší si podle srozumitelného návodu složit z papíru jednoduchý kelímek.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Popis dětského pokoje

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž si žák v různých cvičeních, které vykonává samostatně nebo ve skupině, procvičí správné psaní popisu.

Očekávaný výstup: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se