Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

souvětí Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Souvětí, věta hlavní a vedlejší

02.04.2017 Publikoval(a):

S pomocí prezentace si žáci osvojí či zopakují učivo o souvětí. Rozdělí souvětí na věty hlavní a vedlejší. Prezentace je určena k výkladu v 6., popř. 7. ročníku, a k opakování pro žáky 8. nebo 9. ročníku.

Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
Celý článek »


Druhy souvětí

17.04.2013 Publikoval(a):

Žák si hravou formou zopakuje a procvičí znalosti o druzích souvětí.

Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
Celý článek »


Souvětí

17.04.2013 Publikoval(a):

Žák si procvičí znalosti o souvětí, zopakuje si významové poměry mezi větami hlavními, souřadné spojení vět.

Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
Celý článek »


Vzorce souvětí

26.03.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje karty se vzorci souvětí, souvětí, která těmto vzorcům odpovídají a věty jednoduché, kde spojka spojuje jen slova. Karty je vhodné zalaminovat. Slouží k rozlišování věty jednoduché a souvětí, přiřazování vzorců k souvětí a naopak.

Očekávaný výstup: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
Celý článek »


Věta

12.03.2013 Publikoval(a):

Prezentace seznamuje žáky třetích ročníků s větou jednoduchou a souvětím. Učí správnou melodii ve větách, seznamuje se spojovacími výrazy, se psaní interpunkce a vhodným uspořádáním vět v projevu. Dále se žáci učí psát větné vzorce.

Očekávaný výstup: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
Celý článek »Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky, opravovat chyby a hledat bezchybně napsané věty. Motivováno oslovováním v pohádkách a lidových písničkách. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Staré řecké báje a pověsti – práce s textem

28.01.2013 Publikoval(a):

Žáci pracují s uměleckým textem. Hledají syntaktické, lexikální a další vazby. Dané informace provazují s těmi, které získali v literární výchově.

Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
Celý článek »


Vybíjená – věta jednoduchá a souvětí

19.12.2012 Publikoval(a):

Žák si pomocí pracovních listů procvičí určování vět jednoduchých a souvětí. Zopakuje si druhy vět, bude tvořit souvětí podle větných vzorců k daným obrázkům, pracovat s chybou a vyzkouší si roli redaktora a sportovního komentátora. Materiál obsahuje aktivity pro dvojice i pro samostatnou práci. Součástí je řešení pro učitele a zadání běhacího diktátu.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník

25.11.2012 Publikoval(a):

Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


Házíme kostkou a tvoříme souvětí

25.11.2012 Publikoval(a):

Materiál popisuje aktivitu, při které si žáci procvičí tvoření souvětí. Je možno využít v individuální, skupinové i frontální formě práce.

Očekávaný výstup: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se