Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

španělština Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Los colores

18.02.2013 Publikoval(a):

Žák si procvičí danou slovní zásobu pomocí hledání slov v tabulce, rozluštění anagramů a osmisměrky.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Qué hora es-hry

12.02.2013 Publikoval(a):

Žák si procvičí hodiny pomocí binga a práce do dvojice.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Qué te gusta

12.02.2013 Publikoval(a):

Žák si procvičí slovní zásobu na téma „koníčky“ a slovesa gustar, encantar. Přiřadí názvy aktivit k obrázkům a napíše o svých preferencích. Zeptá se jiných lidí, co mají rádi, a utvoří věty s danými informacemi.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Los animales

12.02.2013 Publikoval(a):

V prvním cvičení žák vyhledá zvířata v osmisměrce. Ve druhém cvičení rozluští anagramy a přiřadí správný obrázek.

Očekávaný výstup: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Celý článek »


Antónimos

12.02.2013 Publikoval(a):

Žák doplní chybějící písmena u obrázků a vybere z tabulky správný protiklad. V osmisměrce najde antonyma k daným slovům.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »El transporte

23.01.2013 Publikoval(a):

Žáci si procvičí slovní zásobu na téma Doprava pomocí opravy chybných názvů obrázků a hledání nových slovíček.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Palabras nuevas

22.01.2013 Publikoval(a):

PL je určen pro mírně pokročilé žáky, kteří již mají osvojenou základní slovní zásobu. Žák pojmenuje obrázky v kroužcích a popořadě napíše jejich počáteční písmena. Vzniklé slovo použije ve větě.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Estar+gerundio

22.01.2013 Publikoval(a):

Žáci určí, kdy se daný gramatický jev používá, zopakuje si časování slovesa estar a tvoření gerundia a vytvoří věty k obrázkům.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Las asignaturas

22.01.2013 Publikoval(a):

Žáci si procvičí slovní zásobu na téma Školní předměty.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


La casa-paměťová mapa

22.01.2013 Publikoval(a):

Žáci vyplní paměťovou mapu a popíší, co se nachází v bytě – možno pracovat ve dvojicích. Dále si procvičí danou slovní zásobu pomocí spojování části slov.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme navštívit

MojeGalanterka

moje kosmetika

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se