Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

O růži – Z kutnohorských pověstí

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Alumnové, čili čekatelé bohosloví v semináři kutnohorské Jezuitské koleje byli nejenom poslušnými žáky svých učitelů, ale ve volných chvílích se dovedli radovat a jejich mládí vymýšlelo občas žerty, nad nimiž se kabonila nejedna tvář jejich nadřízených. Jeden z žertů se však mladíkům zle vymstil, jak vypráví následující pověst.

Jednoho zimního večera seděli alumnové při mihotavém světle olejového kahance ve velké společné ložnici a vyprávěli si příběhy, tu vážné, tu veselé. Jak přibývalo noci, témata příběhů se stávala čím dál strašidelnější, až někteří z posluchačů v samém strachu zalézali pod chladné přikrývky a okřikovali své druhy, aby ukončili vyprávění, z něhož jim hrůzou naskakovala husí kůže po celém těle. Jeden z vypravěčů se však bázlivcům posmíval, vychloubal se, že on se ničeho nebojí, ani v půlnočním čase, kdy je hodina duchů. Kolegové mu nevěřili a chtěli po něm důkaz jeho statečnosti. Náhoda jim k důkazu poskytla příležitost.

V podvečer toho dne totiž v klášteře řádu sv. Voršily zemřela mladá jeptiška a byla pohřbena pod klenbou chrámu sv. Panny Barbory. Nešťastná dívka krátce před smrtí poprosila své družky, aby jí vložily do rakve růži, která byla její nejmilejší květinou. Sestry jí vyhověly a nyní tu ležela nebohá jeptiška v zatím nezakryté rakvi s bílou růží na hrudi. Náhrobní deska zůstala ještě odkryta a stála vedle hrobky na dřevěných válcích.

Odvážný mladý bohoslovec se vsadil, že o půlnoci sestoupí do otevřené hrobky a bílou růži přinese na důkaz své statečnosti. Mnozí ho zrazovali od šíleného nápadu, ale nakonec byla přece jen sázka uzavřena a všichni čekali, až odbije půlnoc. Sotva dozněl poslední úder věžních hodin, vyšel odvážný mladík do ztemnělé klášterní chodby. Zvuk jeho kroků v nočním tichu postupně slábl, až zanikl úplně. Vyděšení alumnové ještě slyšeli skřípot dveří, jimiž nerozvážný hrdina zamířil k chrámové hrobce – a pak vše utichlo. Věžní hodiny odbily jednu s půlnoci, pak druhou i třetí, ale druh mladých adeptů bohosloví se nevracel. Všech se zmocnil strach.

Olejový kahanec několikrát prskl a zhasl docela. Alumnové se neproniknutelnou tmou doplížili mlčky na svá skromná lůžka. Nikdo nemohl usnout a všem se neúprosně vracela myšlenka: „Co se s ním stalo?“

Slunce ještě odpočívalo za obzorem, když chrámové zvony začaly vyzvánět k ranním motlitbám. Bylo nutno splnit povinnosti, kladené řádovými předpisy, ale mladí alumnové tentokrát velmi neradi pouštěli ložnici. Zaraženi a bez jediného slova se ubírali do chrámu stejnou cestou, po níž v noci odkráčel jejich druh. Znovu se v duši každého z nich ozývala neodbytná myšlenka: Co se s ním stalo?

Zděšené výkřiky porušily ticho chrámové lodi, když zrak mladých alumnů zamířil ke kapli sv. Kateřiny. Na chrámové dlažbě ležel jejich druh, dolní polovici těla přimáčknutou k hrobce zříceným náhrobním kamenem.

O půlnoci sestoupil odvážný alumnus do hrobky, vyjmul zesnulé jeptišce z chladných dlaní bílou růži a vracel se zpět. Ale jeho dlouhý hábit uvízl pod podepřenou náhrobní deskou. Marně se snažil vysvobodit z náhlého sevření. Ještě jednou se snažil šat vytrhnout, ale náhrobní kámen se náhle zřítil a zavalil nešťastného dobrodruha. Svoji odvahu a vychloubačnost zaplatil tím nejcennějším – životem.

A říká se, že ještě dlouho poté, kdy hrob mladé jeptišky dávno kryla kamenná deska, bloudil duch mladého alumna chrámem. V ruce prý držel bílou růži a marně se snažil najít vstup do hrobky, aby květ vrátil do rukou zesnulé.

Přečtěte si také:

  • In a shop – clothing storeIn a shop – clothing store Žáci tvoří rozhovor na téma nakupování – obchod s oblečením. Seznámí se se základními frázemi (zde pouze nabídka), procvičí si slovní zásobu – oblečení, barvy, čísla. Žáci si vybírají oblečení (jednotlivá oddělení), mohou používat […]
  • Žvatlá želva blaženáŽvatlá želva blažená Žvatlá želva blažená, že má žemle Božena. Žampióny, žlutý žloutek, pažitku - to je pochoutek.
  • Hrajeme si s piráty – sešit se samolepkamiHrajeme si s piráty – sešit se samolepkami Vydej se na palubě Černého žraloka znovu na cestu s pirátem Rudovousem a jeho kumpány. Až rozluštíš tajnou šifru, přepočítej si drahokamy ze svého pokladu a zúčastni se lodní bitvy. Otevři knihu, za chvíli vyplouváme! Barevný sešit […]
  • ChviličkaChvilička Počkej mami chviličku, zazpívám Ti písničku. Počkej mami ještě chvíli, nasbírám si síly. Počkej mami ještě dnes, natrhám Ti černý bez. Autorka: Ida (8 let)
  • Slova s u-ú-ů s obrázky I.Slova s u-ú-ů s obrázky I. Žák si formou pracovního listu procvičí pravopis slov se samohláskami u-ú-ů. Bude pojmenovávat obrázky, doplňovat písmena do slov, tvořit slova s u-ú-ů, doplňovat slova do vět. Materiál obsahuje řešení pro učitele. Očekávaný výstup: […]
  • Slepička a kuřátkaSlepička a kuřátka Něco ťuklo, vejce puklo. Kuře z něho na svět juklo! (děti se skoulí do klubíčka) Ťuky, ťuky, ťuk! Já jsem kuře jako buk. (protáhnout se, vyskočit) Učitelka je slepička a děti kuřátka. Slepička jde a kuřátka poskakují snožmo po místnosti […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Leave a Reply

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se