Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

crossword Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Vánoční křížovka

08.12.2015 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje křížovku, ve které je použito deset slovíček s obrázky ze základní slovní zásoby týkající se Vánoc a zimy.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Family

21.02.2013 Publikoval(a):

Žáci doplňují písmena do názvů členů rodiny, čtou text a dle návodných obrázků z textu doplňují názvy místností v domě. Do křížovky doplňují názvy obrázků.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Animals

26.11.2012 Publikoval(a):

Sada pracovních listů k procvičení a upevnění slovní zásoby a rozvoji dovednosti čtení s porozuměním. Pracovní listy obsahují různé typy aktivit – přiřazování, doplňování, křížovku, osmisměrku, apod.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Housing

28.10.2012 Publikoval(a):

Soubor obsahuje přehled slovní zásoby k tématu bydlení. K procvičení slouží tvoření slov, řada úkolů (nehodící se škrtněte, doplň vhodné slovo), křížovka a paměťová mapa.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Plural

28.10.2012 Publikoval(a):

Žáci si procvičí tvoření množného čísla podstatných jmen. Soubor obsahuje cvičení, ve kterém si žák zopakuje, jak dělíme podstatná jména do skupin podle množného čísla. K dalšímu procvičení slouží doplňovací cvičení a křížovka.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »



Shops

24.10.2012 Publikoval(a):

Žák pojmenuje dané obrázky (věci, potraviny) a přiřadí je k obchodu, kde se dají koupit. Názvy obchodů procvičí pomocí křížovky.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


My family

16.10.2012 Publikoval(a):

Dva pracovní listy na téma Moje rodina. Žáci čtou krátký text a doplňují informace s pomocí uvedených slov. Luští křížovku se základní slovní zásobou k tématu.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


AJ – křížovka

15.10.2012 Publikoval(a):

Křížovka podporuje porozumění anglickému textu a vyvození závěrů. Žáci nejprve doplní správný tvar slovesa do textu, pak na základě uvedených informací určí, která jména, země a hobby patří k sobě.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Crossword – animals

11.10.2012 Publikoval(a):

Křížovky ověřující znalost slovní zásoby na téma zvířata.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Travelling

10.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, v němž žáci vytvářejí rozhovor a vhodně spojují věty na téma Cestování. Do křížovky doplňují dopravní prostředky a hledají tajenku.

Očekávaný výstup: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.



FB stránky

FB skupina

Přidej se