Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

dyslexie Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

S.E.N.

17.01.2013 Publikoval(a):

Soubor několika pracovních listů zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nejen) do hodin reedukační péče.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Rozeznáš nesmysly

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Žák vybírá z nabídky smysluplná slova a dál s nimi pracuje. Vhodné k nápravě dyslexie.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Abeceda – karty s aktivitami

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje kartičky písmen abecedy (velká i malá písmena) a obrázky k jednotlivým písmenům. Dále obsahuje popis aktivit na jejich využití. Možno využít i k procvičování s dyslektiky.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


At Home

05.12.2012 Publikoval(a):

Materiál má dvě části. V prvním pracovním listu žáci nejprve doplní chybějící písmena ve slovech, rozstříhají kartičky a hrají klasické domino. Druhá část materiálu je poslechová. Vyučující nebo vybraný žák má k dispozici věty, které diktuje. Žáci poslouchají a označí obrázky, které nejlépe vystihují každou větu. Žáci zatížení jednou ze specifických poruch učení, dyslexií, mohou obdržet věty na kartě a podle nich označit obrázky.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Class objects – reading skills

27.11.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen žákům mladšího školního věku k procvičování jednoduchého čtení s porozuměním v cizím jazyce. Zejména je vhodný pro žáky se specifickou poruchou učení – dyslexií do hodin reedukační péče. Obsahuje dvě části, ve kterých žák plní jednoduché úkoly dle instrukcí – čte nahlas a zřetelně v tabulkách, ve kterých jsou umístěna slova různých velikostí a tvarů (žák takto rozlišuje pozadí a figury), přiřazuje slova k obrázkům, vyhledává slova v tabulce apod.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Celý článek »Read, cut and match

05.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje obrázky (činnosti) a věty. Žáci pracují ve dvojici či individuálně. Nejprve pojmenují všechny obrázky správným slovesem a nastříhají je. Poté přečtou i věty, rovněž je nastříhají a skládají/lepí k sobě patřící věty a obrázky. Materiál je vhodný i pro žáky zatížené dyslexií, využívá prvků činnostního učení.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Celý článek »


Jumping letters – verbs

29.10.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen zejména žákům se specifickou poruchou učení – dyslexií (k procvičení zrakového rozpětí), je vhodný pro individuální práci – do hodin reedukační péče. Pracovní list nabízí několik obrázků, které žák nejprve pojmenuje. Poté v jednotlivých skupinách písmen pomocí šipek naznačí správné pořadí a slovo napíše. Žák pracuje s různými tvary a velikostmi písmen. Doplňková aktivita – tvoření vět.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

Celý článek »


Parts of the body – read and label

25.10.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dva pracovní listy k procvičování slovní zásoby zaměřené na části těla. První je určen pro individuální práci, žák „čte” obrázky a přiřazuje či nalepuje správné názvy. Druhý lze použít nezávisle a je určen pro dvojici žáků. Sada využívá prvků činnostního učení, lze ji využít i do hodin reedukační péče pro žáky se specifickou poruchou učení – dyslexií.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Celý článek »


Read and glue the pictures

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen k procvičování předložek místa (in, on, under, next to, behind aj.). Obsahuje obrázky, které žáci vystřihnou a nalepí podle instrukcí v textu. Je určen pro individuální práci, vhodné pro žáky se specifickou poruchou učení – dyslexií.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


A word picture

22.10.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dva obrázky, které jsou sestaveny ze slov. Žáci procvičují slovní zásobu (furniture, prepositions of place). Je určen pro individuální práci či dvojici žáků. Jejich úkolem je přečíst a oddělit správně jednotlivá slova a slovní spojení. Vhodné do hodin reedukační péče pro žáky zatížené jednou ze specifických poruch učení – dyslexií.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se