Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

hodnocení Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Člověk a reklama – pokus

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje zamyšlení nad významem reklamy v současném světě a popis konkrétního pokusu zjišťujícího souvislost mezi inzerovanými výrobky a jejich kvalitou.

Očekávaný výstup: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Celý článek »


Učíme se s Marťanem – čeština

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s vesmírnou tematikou na procvičení učiva pro 4. – 5. třídu. Žáci si vyzkouší metodu brainstormingu, popis předmětu, luštění marťanského písma. V závěru provedou hodnocení své činnosti. Pracují ve dvojicích a skupinách.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Učíme se s Marťanem – matematika

11.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list na procvičení početních operací do 10 000 a slovní úlohy. Část úkolů počítají žáci ve skupinách. Na závěr zhodnotí svoji práci.

Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Celý článek »


Práce s textem

01.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží jako pomůcka pro nácvik vnímání textu v duchu výstupů RVP ZV.

Očekávaný výstup: odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
Celý článek »


Příprava a evaluace rétorických cvičení

23.09.2012 Publikoval(a):

Žáci na základě stanovených kritérií sestaví a prezentují mluvený projev a hodnotí jej. Mluvní cvičení je nejprve hodnoceno plošně, celou třídou, následně dojde k vytvoření výstupu zaznamenávajícího pohled třídy, učitele, vybraného žáka a sebehodnocení(vhod­né založit do portfolia a sledovat postupný rozvoj dovednosti). Důležité je vést žáky k hodnocení objektivnímu, nezávislému na jejich vztahu k mluvčímu.

Očekávaný výstup: v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
Celý článek »Karty postaviček pro opakování, hodnocení, apod.

23.09.2012 Publikoval(a):

Karty s postavičkami-gesty se hodí pro opakování minulých hodin, ohlédnutí za tématem, hodnocení aktivit, hodnocení skupinové práce, kladení doplňujících otázek, nápadů, vyjádření pocitů, apod. Velmi se osvědčují při práci se „silnými“ (rozuměj citově náročnými) texty. Karty nakopírujte a rozstříhejte, aby jich bylo dostatek pro všechny. Žáci si během opakování, ohlédnutí, hodnocení aktivity (podle použití) vyberou kartu podle druhu své poznámky (otázka, nejasnost, „vrtá mi hlavou“ / radost, jásot / smutek, rozčarování / vztek, rozmrzelost / moment AHA, nápad, myšlenka, „a co kdyby“ / překvapení, údiv … záleží na interpretaci) a svou poznámku (komentář) napíší zezadu. S kartami dále pracujte, např.: Mohou posloužit jako písemná příprava pro diskusi v komunitním kruhu. Žáci je mohou sdílet a diskutovat v malých skupinách. Žáci se mohou hledat podle podobnosti svých komentářů. Karty mohou položit na stůl či na zem, mohou je mlčky pročítat a vybrat si ty, které je z nějakého důvody zaujaly.

Očekávaný výstup: Komunikace
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se