Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

odpověď Archives - Strana 2 z 4 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Questions fondamentales

15.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro dvojici žáků, věty je nutné nastříhat a uložit do obálky. Počet vět odpovídá počtu obálek. Žák skládá větu z obálky, klade otázku, zapisuje odpovědi.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Making questions, playing a game

15.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena k samostatné a později k skupinové práci. Obsahuje několik částí. Úkolem je tvořit otázky v různých slovesných časech – žáci s převažujícím kinestetickým učebním stylem jistě ocení snadnou manipulaci s kartičkami. Vytvořené otázky si zkontrolují na lístečcích rozmístěných po třídě, s vybranými otázkami pak hrají bingo.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »


Lotto 2 – in pictures, questions and answers

18.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita volně navazuje na první díl. Obsahuje dvě části a je určena pro skupinu čtyř žáků. V první části žáci procvičují slovní zásobu na téma Food, druhá část je věnována otázkám a odpovědím. Návod a instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »


Present Simple – a Game for Four

05.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita bude vyučujícím známa jako Lotto. Zde je zpracována jako opakování přítomného času prostého v otázkách a odpovědích. Je určena pro skupinu čtyř žáků. Instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Find someone who can…

27.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje karty s větami a karty s obrázky a je určen ke skupinové práci. Žáci procvičují modální sloveso „can“ v otázkách a odpovědích. Instrukce k práci ve třídě jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
Celý článek »Malované slovní úlohy

20.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list zaměřený na procvičování řešení slovních úloh v oboru do 10. Texty jsou koncipovány tak, aby si je žáci dokázali sami přečíst v pololetí 1. třídy.

Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Celý článek »


Mluvíme anglicky a je to zábava

19.11.2012 Publikoval(a):

Sada obsahuje několik pracovních listů k procvičování mluveného projevu v cizím jazyce. Materiál lze využít s malou úpravou téměř pro všechny ročníky druhého stupně ZŠ.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Twin friends

19.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě části – pro začátečníky/po­kročilejší žáky. Každý pracovní list nakopírujeme dvakrát a nastříháme dle čar. Zamícháme a rozdáme žákům. Ti se ujistí, že neobdrželi dvě stejné karty. Jejich úkolem je pomocí otázek najít své dvojče, tj. osobu se stejnými údaji na kartě. V prvním pracovním listu tak žáci procvičují základní otázky (jméno, věk, bydliště), ve druhém PL je více informací, žáci pracují s přítomným/minulým časem, kromě jména zjišťují údaje např. o datu narození, volnočasových aktivitách, oblíbeném jídle/nápoji apod. Následná aktivita: twins/dvojčata mohou pokračovat v představování a doplňujících otázkách, popíší fyzický vzhled, co mají na sobě apod.

Očekávaný výstup: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
Celý článek »


Umíš správně odpovědět?

05.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list vede žáky ke správné tvorbě odpovědi. Na základě jednoduchých otázek a obrázků žáci zapisují své odpovědi do listu. V odkazech pro učitele jsou uvedeny další možnosti práce s listem a daným tématem.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Celý článek »


Who are these people…

31.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro dvojici žáků, kteří procvičují tvoření jednoduchých otázek a odpovědí. Žák A obdrží tabulku s neúplnými údaji, žák B obdrží také tabulku s nekompletními informacemi. Navzájem tvoří otázky, aby doplnili své tabulky. Poté pracují společně, nakreslí osoby, popíší fyzický vzhled a doplní další informace.

Očekávaný výstup: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se