Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

otázka

Vyber správnou otázku

23.01.2013 Publikoval(a):

Hra pro skupinky 3–5 žáků, 1 z nich je v roli rozhodčího. 2 týmy žáků v každé skupince se střídavě snaží získat 5 políček v řadě v tabulce (podle známého principu piškvorek), a to tak, že vyberou správnou otázku ze seznamu, který dostanou na začátku aktivity.

Očekávaný výstup: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Celý článek »


Find the person

21.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena ke skupinové práci. Úkolem žáků je číst, klást otázky a hledat spolužáka se stejnými informacemi.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Pexeso – otázky a odpovědi

21.01.2013 Publikoval(a):

Sada 16 základních otázek a odpovědí určených ke skládání například jako pexeso. Pracovní list je potřeba před použitím rozstříhat. Otázky a odpovědi odpovídají úrovni A1 a jsou vybrány podle testů Young Learners English (YLE).

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Questions fondamentales

15.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen pro dvojici žáků, věty je nutné nastříhat a uložit do obálky. Počet vět odpovídá počtu obálek. Žák skládá větu z obálky, klade otázku, zapisuje odpovědi.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Making questions, playing a game

15.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena k samostatné a později k skupinové práci. Obsahuje několik částí. Úkolem je tvořit otázky v různých slovesných časech – žáci s převažujícím kinestetickým učebním stylem jistě ocení snadnou manipulaci s kartičkami. Vytvořené otázky si zkontrolují na lístečcích rozmístěných po třídě, s vybranými otázkami pak hrají bingo.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »The dates – finding a twin

11.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list je určen k procvičení učiva o řadových číslovkách. Žák si nejprve libovolně zvolí vhodná zakončení svých vět, poté hledá své dvojče, tj. osobu se stejnou informací. Tvoří jednoduché otázky, správně vyslovuje časové údaje.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Play bingo, ask questions

18.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určen k procvičení správných tvarů nepravidelných sloves v předpřítomném a minulém čase. Je rozdělen na dvě části – v první části žáci doplňují chybějící tvary sloves, ve druhé části odpovídají na otázky.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Lotto 2 – in pictures, questions and answers

18.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita volně navazuje na první díl. Obsahuje dvě části a je určena pro skupinu čtyř žáků. V první části žáci procvičují slovní zásobu na téma Food, druhá část je věnována otázkám a odpovědím. Návod a instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »


Present Simple – a Game for Four

05.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita bude vyučujícím známa jako Lotto. Zde je zpracována jako opakování přítomného času prostého v otázkách a odpovědích. Je určena pro skupinu čtyř žáků. Instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


What time do you…

05.12.2012 Publikoval(a):

Tabulka s obrázky činností a hodin je určena k procvičení tvorby otázek v přítomném čase, s menší úpravou lze využít i pro minulý/budoucí čas. Žák nejprve doplní údaje o sobě, dokreslí časový údaj, poté pokládá postupně otázky dvěma spolužákům a dokresluje do obrázku hodin jejich odpovědi. Při společné kontrole žáci tvoří oznamovací věty.

Očekávaný výstup: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se