Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

tvoření slov Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Slova s bě, pě, vě, mě s obrázky

15.03.2017 Publikoval(a):

Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Celý článek »


Ukládej a tvoř

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje karty s kmeny slov a kartičky s příponovými částmi. Žáci ukládají a zapisují slova. Manipulace je vede k lepšímu pochopení principu tvoření slov odvozováním.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Slova složená – karty a aktivity

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 12 obrázků, jejichž pojmenování je slovem složeným, dále kartičky se slovy k jednotlivým obrázkům a také popis aktivit s nimi. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Slova složená s obrázky

23.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list doplněný spoustou obrázků hravou formou rozšiřuje slovní zásobu o slova složená. Žáci pátrají, ze kterých slov nové slovo vzniklo, řeší hádanky doplněné obrázky a tvoří slova složená. Materiál obsahuje řešení pro učitele.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Pět paraplat 2

16.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list pro samostatnou práci žáků s básní Pět paraplat. Činnost je tentokrát zaměřena na opakování mluvnice.

Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Celý článek »Tvoření slov 3

11.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list věnovaný tvoření slov – žáci nejdříve určí písmena, která se ve slovech opakují, a z nich pak vytváří slova.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se