Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

verš Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Hádej, kdo jsem!

28.04.2017 Publikoval(a):

Pracovní list, v němž žáci podle knižních ukázek určují jména dvanácti literárních hrdinů. Poté s texty dále pracují.

Očekávaný výstup: využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Celý článek »


Roční období v básních

27.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje čtyři básně čtyř ročních období. Žáci pracují s verši, slokami a plní další zajímavé úkoly, které rozvíjí kladný vztah k poezii a čtenářství.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Doplňovačka plná rýmů

21.02.2013 Publikoval(a):

Pracovní list s třinácti dvojveršími. V nich platí, že všechna slova v jednom verši mají svůj rým ve verši druhém. Úkolem žáků je doplnit chybějící počáteční písmena, aby verše dávaly smysl.

Očekávaný výstup: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
Celý článek »


Říkadla a říkanky s obrázky

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy s říkadly a říkankami. Některá slova jsou nahrazena obrázky. Žák bude tvořit a vypisovat rýmy, pracovat s chybou a ilustrovat. Součástí materiálu je řešení.

Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
Celý článek »


Hádanky s obrázky

18.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list s hádankami a obrázky. Žák bude hledat rýmy, opisovat zadané verše a přiřazovat k hádankám obrázky.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »Kouzla s verši a rýmy

25.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list je určený k procvičení rýmů, sluchového vjemu, cítětí veršů a poezie pro děti. Žáci doplňují básničku, vyhledávají rýmy, snaží se o vlastní tvorbu. Součástí pracovního listu je správné řešení básničky, pokyny pro učitele a odkazy pro učitele.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Báseň

22.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy.

Očekávaný výstup: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Celý článek »


Říkadla a říkanky

22.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy.

Očekávaný výstup: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Celý článek »


Popletená básnička o zimě

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list se zimní tematikou napomáhá rozvoji jazykového citu, podporuje upevnění pojmů sloka, verš a rým při samostatné práci žáků. Kromě těchto dovedností procvičují žáci i přepis textu básně.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Podivné verše

14.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s neúplnými verši, do nichž žáci dopisují rýmy.

Očekávaný výstup: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se