Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

výslovnost Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Házej kostkou a čti

30.11.2017 Publikoval(a):

Aktivita pro žáky 1. třídy k procvičování výslovnosti a čtení zábavnou formou. Sada obsahuje několik listů, které vytiskneme, nastříháme a slepíme do tvaru kostky. Žáci pracují ve dvojici, házejí kostkami a čtou – jednotlivá písmena (A, E, I, O, U, K, L, P, M, S) a slabiky.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Pronunciación-soutěž

18.02.2013 Publikoval(a):

Žáci si soutěžní formou procvičí španělskou výslovnost.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
Celý článek »


Zvuková stránka jazyka

28.01.2013 Publikoval(a):

Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě skupiny žáků.

Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
Celý článek »


Pronunciation of voiceless [θ]

15.01.2013 Publikoval(a):

Tento materiál slouží k vysvětlení a procvičení výslovnosti skupiny „th“ jako neznělého [θ]. Obsahuje instrukce pro učitele, pracovní list pro žáka a klíč. Cvičení jsou sestavena od těch zaměřených na výslovnost skupiny „th“ samotné přes jednoduchá slova až po čtení souvislého textu. Pro oživení je zařazena dramatizace pohádky a cvičení směřující k uvědomění si významu jednotlivých slov obsahujících skupinu „th“. Dále jsou zahrnuta cvičení umožňující komparaci se znělou výslovností skupiny „th“ a jinými souhláskami jako s, f atd.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Lotto 2 – in pictures, questions and answers

18.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita volně navazuje na první díl. Obsahuje dvě části a je určena pro skupinu čtyř žáků. V první části žáci procvičují slovní zásobu na téma Food, druhá část je věnována otázkám a odpovědím. Návod a instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »Fonetika – výslovnost JE, JA

05.12.2012 Publikoval(a):

Soubor úkolů, které jsou zaměřeny na procvičování výslovnosti zvuků „je”, „ja” v různých pozicích (přízvučné, nepřízvučné). Materiál je určen pro začátečníky, předpokládá se základní povědomí o přízvuku a redukci.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
Celý článek »


Fonetika – výslovnost A, O

05.12.2012 Publikoval(a):

Soubor úkolů, které jsou zaměřeny na procvičování výslovnosti hlásek a, o v různých pozicích (přízvučné, nepřízvučné). Materiál je určen pro začátečníky, předpokládá se základní povědomí o přízvuku a redukci.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
Celý článek »


Lotto – Spell & Play

27.11.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen pro práci žáků ve skupině po čtyřech. Cílem aktivity je procvičení hláskování a výslovnosti anglických slov. Pracovní list obsahuje obrázky řazené tematicky. Sadu obrázků nastříháme a dále pracujeme dle instrukcí.

Očekávaný výstup: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
Celý článek »


Jazykolamy – dlouhodobá hraJazykolamy – dlouhodobá hra

14.10.2012 Publikoval(a):

Žák říká v časovém limitu (30 – 60 s) vylosovaný jazykolam, počet úspěšně řečených zapisujeme do tabulky. Vhodné do hodin ČJ nebo HV.

Očekávaný výstup: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Celý článek »


School

14.10.2012 Publikoval(a):

Prezentace slovní zásoby ze školního prostředí pro mladší žáky. Součástí materiálu jsou obrázky, anglická a česká verze slov, přepis slov v IPA (mezinárodní fonetická abeceda) a výslovnost rodilého mluvčího.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se