Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

význam slov Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Slova – škola

26.03.2013 Publikoval(a):

Žáci budou pracovat se slovy z významového okruhu škola. Materiál obsahuje i jazykové hádanky. Doplněno řešením.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Písmenková mašinka

19.12.2012 Publikoval(a):

V pracovním listu žák vyhledává písmena ukrytá v obrázku. Zároveň si procvičí jejich psanou podobu a tvoření slov začínajících určitou hláskou. Vhodné pro 1. ročník.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Slova složená – karty a aktivity

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 12 obrázků, jejichž pojmenování je slovem složeným, dále kartičky se slovy k jednotlivým obrázkům a také popis aktivit s nimi. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Slova souznačná – karty a aktivity

19.12.2012 Publikoval(a):

Materiál tvoří 12 obrázků a kartičky s jejich různým, souznačným pojmenováním. Dále pak materiál obsahuje popis několika aktivit. Vhodné jako demonstrační i žákovská pomůcka.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


Slova nespisovná

18.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 12 obrázků, kartičky s pojmenováním ke každému obrázku a popis možných aktivit.

Očekávaný výstup: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
Celý článek »



Víš, co znamená, když se řekne…?

17.12.2012 Publikoval(a):

Cílem práce je oživit projev žáků používáním přirovnání. Žáci si uvědomují význam přirovnání a vybírají nejvhodnější výraz, který tento význam vystihuje.

Očekávaný výstup: využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
Celý článek »


Rozeznáš nesmysly

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Žák vybírá z nabídky smysluplná slova a dál s nimi pracuje. Vhodné k nápravě dyslexie.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Rak pokaždé jinak

17.12.2012 Publikoval(a):

Materiál je určen k procvičování čtení s porozuměním. Vychází ze čtení slov majících společnou část (zrak, frak, mrak…) a je doplněn obrázkovými kartami.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Čtecí pomůcky

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje 3 pomůcky určené k procvičování čtení. Můžeme využít k individuálnímu docvičování, práci ve dvojicích i v soutěži skupin.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Kam patří tato slova?

25.11.2012 Publikoval(a):

Žák si formou pracovního listu procvičí třídění slov podle jejich významu. Bude připojovat slova k obrázkům, pojmenovávat obrázky, tvořit věty.

Očekávaný výstup: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.



FB stránky

FB skupina

Přidej se