Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Dějepis

Společnost vrcholného a pozdního středověku

31.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list k procvičení učiva o společnosti vrcholného a pozdního středověku.

Očekávaný výstup: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
Celý článek »


Chammurapiho zákoník

30.01.2013 Publikoval(a):

Materiál soustředí pozornost žáků a žákyň na jednu z nejzachovalejších památek Mezopotámie – Chammurapiho zákoník. Vybraná ustanovení zákoníku ilustrují podstatu tehdejšíhho právního řádu na principu „oko za oko, zub za zub“.

Očekávaný výstup: uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Celý článek »


Život poddaného Hruogarda

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list obsahující text – vyprávění středověkého poddaného o jeho životních radostech, starostech a dějinách každodennosti. Na text navazují otázky.

Očekávaný výstup: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
Celý článek »


Chammurapiho zákoník

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s historickým dokumentem.

Očekávaný výstup: porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
Celý článek »


Historická soutěž

23.01.2013 Publikoval(a):

Prezentace má formu historické soutěže. Je určena pro 2 týmy, které střídavě odpovídají na otázky (od pravěku po moderní dobu). Prezentace je doplněna obrázky a fotografiemi. Učitel si může prezentaci podle potřeby upravit, např. přidáním dalších otázek.

Očekávaný výstup: orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
Celý článek »Pražský hrad za vlády prvních Habsburků a v době stavovského povstání

23.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků v areálu Pražského hradu (ze série Historie v terénu – Pražský hrad renesanční).

Očekávaný výstup: rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních památek
Celý článek »


Marco Polo

23.01.2013 Publikoval(a):

Prezentace pojednává o významném objeviteli a cestovateli jménem Marco Polo. Prezentace obsahuje mapu jeho cest, názorné fotografie, pojednání o knize Milion; dále úlohy pro žáky v pracovním listě.

Očekávaný výstup: popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
Celý článek »


Slované

23.01.2013 Publikoval(a):

Prezentace přibližuje stručné informace o prvních slovanských státech. Součástí materiálu jsou otázky k zopakování a správné řešení.

Očekávaný výstup: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
Celý článek »


Románská kultura

23.01.2013 Publikoval(a):

Kultura románského období, architektura, výtvarné umění, literatura, vzdělanost

Očekávaný výstup: porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
Celý článek »


Rusko v 17. a 18. stol.

23.01.2013 Publikoval(a):

Rusko v 17. a 18. století.

Očekávaný výstup: vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se