Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Výchova k občanství

Osobní a neosobní vztahy

17.12.2012 Publikoval(a):

Žáci se blíže seznámí s problematikou mezilidských vztahů z pohledu osobní blízkosti a vzdálenosti. Na základě aktivního přístupu k výuce by měli žáci pochopit, že dobré vztahy mezi lidmi vyžadují vzájemnou péči. Učební materiál byl prakticky ověřen.

Očekávaný výstup: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Celý článek »


Pravidla a normy ve škole

17.12.2012 Publikoval(a):

Žáci se prakticky zamyslí nad rolí a významem pravidel a norem ve svém životě a v kontextu školní třídy se pokusí sestavit „Desatero pravidel své třídy”. Pracovní list s metodickou příručkou jsou vystavěny na principech třífázového modelu učení E-U-R. Učební materiál byl prakticky ověřen ve výuce.

Očekávaný výstup: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Celý článek »


Protahovací cvik 26

04.12.2012 Publikoval(a):

Protahovací cvik 26 – „Ohybače trupu“ slouží jako didaktická pomůcka při pohybových aktivitách v tělesné výchově nebo k samostatnému cvičení žáků při kruhovém cvičení (tréninku).

Očekávaný výstup: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Celý článek »


Mezilidská komunikace II.

04.12.2012 Publikoval(a):

Žáci popisují chyby a problémy v mezilidské komunikaci, pokouší se rozlišit nevhodné prvky v komunikaci a sestavit „desatero komunikačních pravidel“. Pracovní list a metodická příručka jsou vystavěny na principech E-U-R. Učební materiál byl prakticky ověřen ve výuce.

Očekávaný výstup: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Celý článek »


Mezilidská komunikace I.

04.12.2012 Publikoval(a):

Žáci se seznámí s pojmem komunikace, na základě aktivní práce si vyzkouší nejrůznější podoby neverbální komunikace a pokusí se jim porozumět. Pracovní list a metodická příručka jsou vystavěny na principech E-U-R. Učební materiál byl ověřen ve výuce.

Očekávaný výstup: uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Celý článek »Tajenka k měnové politice ČNB – snadná

27.11.2012 Publikoval(a):

Vyzkoušejte své znalosti z oblasti měnové politiky a vyluštěte tajenku!

Očekávaný výstup: vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí
Celý článek »


Ústava ČR

30.10.2012 Publikoval(a):

Žáci se blíže seznámí s Ústavou ČR, protože kromě pracovního listu musí pracovat i se samotným textem ústavy.

Očekávaný výstup: objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
Celý článek »


Vandalství – neškodná zábava, nebo trestný čin?

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list přibližuje žákům problematiku vandalského chování a důsledků, které mohou nastat za takové jednání.

Očekávaný výstup: zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
Celý článek »


Ostatní svátky

16.10.2012 Publikoval(a):

V naší zemi se slaví kromě státních svátků, významných dnů i tzv. ostatní svátky. Ke každému dni je připraven jeden pracovní list, který připomíná důležité události.

Očekávaný výstup: objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Celý článek »


Pomoc Židům – holokaust

16.10.2012 Publikoval(a):

Popis aktivit zachránců Židů ve 2. světové válce: Nicholas Winton, Oskar Schindler, Corrie ten Boom. Prezentace obsahuje názorné fotografie, otázky pro žáky a podněty k zamyšlení.

Očekávaný výstup: zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se