Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

. ZŠ – 2 stupeň (ročník: 6-8)

Masarykovský people hunting

15.09.2012 Publikoval(a):

Startovací aktivita k tématům o T.G.M.

Očekávaný výstup: zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.
Celý článek »


Zámořské objevy – výroky k diskusi

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list se čtyřmi autentickými výroky, které Evropané směřovali k původním obyvatelům Ameriky. Výroky je vhodné vystříhat, nalepit na velké (flipové papíry) a nechat studenty jednotlivě komentovat – ideální pro techniku Big Paper.

Očekávaný výstup: popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.
Celý článek »


Velká hospodářská krize

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list, ve kterém žáci plní tři úkoly, díky kterým odkrývají fakta a mechanizmy světové hospodářské krize. Pracují s textem učebnice a kreslí podle ní schéma, vyhledávají různé typy informací v textu, pracují s grafem.

Očekávaný výstup: charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.
Celý článek »


Počet obyvatel – hypotéza

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s počty obyvatel v Evropě na počátku a vrcholu středověku. Pouze na základě čísel můžou studenti vytvářet hypotézy o populaci v Evropě. Hypotézy lze později ověřovat z různých zdrojů (encyklopedie, učebnice, internet apod.).

Očekávaný výstup: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států.
Celý článek »


Eneolit – zlepšení zemědělství

15.09.2012 Publikoval(a):

Schéma pro práci s textem v učebnici.

Očekávaný výstup: objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost.
Celý článek »Schéma pro přípravu referátu

15.09.2012 Publikoval(a):

Návodné schéma pro studium a přípravu referátu. V tomto případě z dějin vybrané starověké civilizace.

Očekávaný výstup: porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Celý článek »


Termínované vklady

15.09.2012 Publikoval(a):

Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení.

Očekávaný výstup: řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek).
Celý článek »


Obecná škola (Elementary school)

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s americkou recenzí na film Obecná škola. Úkolem studentů je složit rozstříhané části pracovního listu a přijít na jméno snímku, popřípadě učitel může dávat část po části, kdo dřív přijde na název snímku. Jakékoliv další varianty práce s textem jsou možné.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
Celý článek »


Závislosti – praktická etika

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list o závislostech. Týmová spolupráce – interpretace textu a obrázku, příprava informačního panelu.

Očekávaný výstup: rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
Celý článek »


Jakou roli v životě středověké společnosti hrál kněz?

15.09.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s textem o životě středověkého kněze a úkolem k jeho analýze.

Očekávaný výstup: vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám.
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se