Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

Dýchací soustava

Školáci.com – pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele


Osmisměrka slouží k zábavnému opakování pojmů týkajících se dýchací soustavy. Žáci doplňují do textu pojmy, které následně vyhledávají v osmisměrce.

Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

Dýchací soustava.doc

STREJČKOVÁ, Lucie . Dýchací soustava. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 13. 07. 2010, [cit. 2012-11-05]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/dychaci-soustava-3.html>. ISSN 1802-4785.

Přečtěte si také:

  • Dýchací soustavaDýchací soustava Prezentace je věnována problematice lidského dýchání, může se využít k výkladu, opakování i procvičení tohoto tématu v hodinách přírodopisu. Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského […]
  • Oxidy 1Oxidy 1 Prezentace je zaměřena na přípravu, vlastnosti a užití některých významných oxidů. Je kladen důraz na environmentální výchovu, žáci pracují s pojmy globální oteplování, kyselé deště. Učivo navazuje na prezentaci Názvosloví anorganických […]
  • Vzduch, ochrana ovzdušíVzduch, ochrana ovzduší Prezentace seznamuje žáky se vzduchem, jeho složením a jednotlivými složkami, jejich vlastnostmi a významem. Klade důraz na environmentální výchovu, především na lidské aktivity a problémy životního prostředí. Součástí učebního materiálu […]
  • VzduchVzduch Následující materiál slouží jako pracovní list opakující získané znalosti z tématu vzduch, lze použít také jako test. Očekávaný výstup: uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější […]
  • Znaky života živočichůZnaky života živočichů Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů – žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy. Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady […]
  • Nepřežvýkaví sudokopytníci africké savanyNepřežvýkaví sudokopytníci africké savany Prezentace, v níž žáci získávají a ověřují své znalosti o stavbě těla nepřežvýkavých sudokopytníků, o jejich potravních strategiích a dalších adaptacích na život v savaně. Očekávaný výstup: odvodí na základě pozorování základní projevy […]

Licence: Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Creative Commons License

Napsat komentář

Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se