Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

báseň Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Druhy rýmů

16.04.2013 Publikoval(a):

Žáci se naučí rozlišovat čtyři základní druhy rýmů. Zároveň pochopí užívání vzorce k dané charakteristice rýmů a sami zkusí zrýmovat sloku básně s použitím daných slov.

Očekávaný výstup: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
Celý článek »


Roční období v básních

27.02.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje čtyři básně čtyř ročních období. Žáci pracují s verši, slokami a plní další zajímavé úkoly, které rozvíjí kladný vztah k poezii a čtenářství.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Vyjmenovaná slova: básně, doplňovačky, tajenky

12.02.2013 Publikoval(a):

Skrze krátké básně, porozumění textu a doplňovací tajenky, které se k básním se váží, se uživatel seznámí se základními vyjmenovanými slovy, částečně s jejich významy a s trochou historie o vzniku vyjmenovaných slov.

Očekávaný výstup: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Celý článek »


Oslovení v pohádkách a písničkách – psaní čárek

29.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní listy slouží k vyvození a procvičení psaní čárky ve větě jednoduché za oslovením. Žák bude doplňovat čárky, opravovat chyby a hledat bezchybně napsané věty. Motivováno oslovováním v pohádkách a lidových písničkách. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Celý článek »


O ztraceném dárku

28.01.2013 Publikoval(a):

Žáci tvořivě pracují s textem. Úkoly podporují jejich myšlení, kooperaci, zájem o čtenářství, orientaci v textu, tvořivost a nápaditost.

Očekávaný výstup: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Celý článek »František Gellner

25.11.2012 Publikoval(a):

Pracovní list s vybranými texty Františka Gellnera, nad nimiž se žáci zamýšlí, odpovídají na otázky, vyjadřují své dojmy a pokoušejí se odhadnout názvy básní.

Očekávaný výstup: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Celý článek »


Báseň

22.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy.

Očekávaný výstup: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Celý článek »


Skloňování a význam „génia”

21.11.2012 Publikoval(a):

Po seznámení se s existencí cizích slov v češtině si žáci mohou vyzkoušet skloňování slova „génius” a jemu podobných, a to v kontextu významu tohoto slova, jež přesahuje mírně do slohu i literatury.

Očekávaný výstup: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Celý článek »


Popletená básnička o zimě

22.10.2012 Publikoval(a):

Pracovní list se zimní tematikou napomáhá rozvoji jazykového citu, podporuje upevnění pojmů sloka, verš a rým při samostatné práci žáků. Kromě těchto dovedností procvičují žáci i přepis textu básně.

Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se