Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

jazyk a jazyková komunikace Archives - Page 3 of 9 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Questions with „have got“

17.12.2012 Publikoval(a):

Procvičení otázek se slovesem „have got“ formou hry. Hra funguje na principu známé hry „lodě“ (souřadnice tvoří podmět otázky – levý sloupec; předmět otázky, tzn. oblečení – pravý sloupec). Do tabulky „A – you“ každý žák tajně umístí pět křížků na libovolné místo; žáci si ve dvojici vzájemně kladou otázky – viz příklad. Tabulka „B – your partner“ slouží k zaznamenávání vlastních úspěšných i neúspěšných pokusů – otázek, tak aby se žák neptal na žádnou otázku dvakrát; vítězí ten, kdo první pomocí otázek odhalí všech pět křížků soupeře. Před hrou je vhodné upozornit na význam puntíku v řádcích (nejedná se o 3. osobu jednotného čísla) a na užití neurčitého členu (v jednotném čísle) a jeho absenci v množném čísle.

Očekávaný výstup: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
Celý článek »


Ukrytá vyjmenovaná slova po M

17.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní listy k hravému procvičování a fixaci řady vyjmenovaných slov po M. Žáci odhalují ukrytá vyjmenovaná slova v textu (skládají je z písmen posledních slabik slov ve větě), řeší osmisměrku (vyškrtávají vyjmenovaná slova)a vzniklou tajenku kreslí.

Očekávaný výstup: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Celý článek »


Minipovídka neohebných slov

13.12.2012 Publikoval(a):

Minipovídka o psovi a zloději dovolí zopakovat a bezpečně se orientovat v neohebných slovních druzích, s nimiž je žák již obeznámen. Pracuje se také s porozuměním slovům a se smyslem textu.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


O žehuňském vodníkovi

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál je zaměřen na práci s textem. Žáci mají za úkol chronologicky poskládat části pohádky a dále splnit několik úkolů. Materiál je možné použít pro samostatnou i skupinovou práci.

Očekávaný výstup: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Celý článek »


Báseň – Podzim

13.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list určený ke skupinové práci, při které žáci pracují s básní Emanuela Frynty Podzim.

Očekávaný výstup: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Celý článek »Slova nadřazená a podřazená

13.12.2012 Publikoval(a):

Skupinová práce zaměřená na práci se slovy nadřazenými a podřazenými. Žáci pracují s kartami, které rozstříhají a poté je třídí. Na systém třídění ovšem musí přijít sami. Na závěr pak volí vhodné nadřazené slovo pro celou skupinu. Materiál obsahuje 6 variant a jejich řešení.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Celý článek »


Numbers in various shapes and size

13.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list obsahuje dvě části – tabulku s čísly různých tvarů a velikostí a tabulku se slovy. Návod k práci ve třídě je přiložen. Mezipředmětovým vztahem je zde matematika (žáci sčítají/odčítají čísla v tabulce). Určeno k individuální práci či pro dvojice žáků.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Slova s citovým zabarvením

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení učiva o slovech s citovým zabarvením. Součástí materiálu je řešení.

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
Celý článek »


Úly – druhy přídavných jmen

13.12.2012 Publikoval(a):

Didaktická hra zaměřená na procvičování druhů přídavných jmen. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Dělení slov na konci řádku

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy, v nichž si žák procvičí dělení slov na konci řádku. Bude pracovat s chybou, opisovat a přepisovat. Materiál obsahuje zadání pro autodiktát.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se