Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

jazyk a jazyková komunikace Archives - Strana 4 z 9 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Úly – shoda přísudku s podmětem

13.12.2012 Publikoval(a):

Didaktická hra zaměřená na procvičování shody přísudku s podmětem. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu.

Očekávaný výstup: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Celý článek »


The dates

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě části. Žáci pracují s řadovými číslovkami a procvičují si data.

Očekávaný výstup: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Celý článek »


Vylomeniny Vítka Vyrušila – předpona vy, vý

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení učiva o stavbě slova. Žák bude vyhledávat slova s předponou vy, vý, rozdělí je na slovesa a podstatná jména, vyluští křížovku a doplňovačku, zopakuje si větné vzorce a druhy vět. Celý list je motivován příběhem výrostka Vítka a jeho vylomeninami.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Předpona BEZ

13.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní slov s předponou bez-. Žák bude vyhledávat ve slovech předponu, kořen a příponouvou část. Zamyslí se nad významem slov a bude je spojovat s vhodnými větami. Domyslí příběh o tetce Bezděkové.

Očekávaný výstup: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Celý článek »


Házej a tvoř věty

13.12.2012 Publikoval(a):

Aktivita je určena k sestavování jednoduchých vět o zvířatech z obrázků. Pravidla hry jsou stejná jako u známé hry „Člověče nezlob se“. Potřebujeme tedy hrací kostku a např. minci k označení pozice každého hráče. Žák, který je na řadě, tvoří jednoduchou větu o zvířeti z obrázku, může využít slovo z nápovědy. Spolužáci v týmu větu poslouchají, a pokud souhlasí se správností, větu zapíší. Společná zpětná kontrola.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »Ovoce a jeho stíny

13.12.2012 Publikoval(a):

Podle stínu poznáváme druhy ovoce. Vedeme žáky k představivosti a fantazii. Učíme je vyjadřovat své názory a myšlenky. Následují další možnosti práce s listem. Žáci si vyluští tajenku – Káťa a Škubánek. Obrázky je možné zalaminovat, rozstříhat na karty a přiřazovat dvojice či si zahrát pexeso.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Písmenkové Člověče, nezlob se

13.12.2012 Publikoval(a):

Hrací plán pro nácvik čtení slabik a čtení s porozuměním.

Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Celý článek »


Easter game

13.12.2012 Publikoval(a):

Velikonoční hra, v níž se žáci seznámí s 8 základními slovíčky, a další úkoly, navazující na procvičení slovíček týkajících se symbolů Velikonoc.

Očekávaný výstup: vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Celý článek »


Presentaciones

05.12.2012 Publikoval(a):

Pracovní list se skládá ze dvou cvičení. V prvním žáci pracují ve dvojicích, ptají se a doplňují chybějící informace. Ve druhém cvičení odpovídají na otázky týkající se jejich osoby a přátel.

Očekávaný výstup: vyžádá jednoduchou informaci
Celý článek »


Neohebné slovní druhy

05.12.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení neohebných slovních druhů. Součástí je řešení.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se