Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

angličtina Archives - Page 2 of 14 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Obrázkové čtení

20.02.2013 Publikoval(a):

Materiál je určen k jednoduchému čtení s porozuměním v angličtině a pracuje s okruhem slovní zásoby – vybavení v domě/bytě. Žáci procvičují gramatickou strukturu There is/are. Aktivita je určena žákům pracujícím v malé skupince, využívá jedné z metod RWCT – skládankové učení.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Mime and guess

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena k individuální práci. Žáci procvičují vazbu going to. Návod k práci ve třídě je přiložen.

Očekávaný výstup: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
Celý článek »


Skládanka pro začátečníky

12.02.2013 Publikoval(a):

Aktivita pracuje s jednou z metod kritického myšlení – čtení s předvídáním (zjednodušeno). Je určena skupině žáků, kteří skládají nenáročný text o rodině mladého studenta. Následnou aktivitou může být nakreslení tzv. rodinného stromu a doplňování informací o rodině/vyprávění.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Animal reading

12.02.2013 Publikoval(a):

Materiál pracuje s okruhem slovní zásoby Zvířata a je určen pro žáky mírně pokročilé v angličtině. Náměty pro práci ve třídě jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Animals – read and say

12.02.2013 Publikoval(a):

Soubor několika pracovních listů k tématu Zvířata světa. Materiál je určen spíše k práci jednotlivce / dvojic žáků. Žáci pracují s obrázky zvířat, přiřazují údaje, doplňují slova, tvoří věty apod. Pracují s metodou brainstormingu.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »Pictures on the wall, questions in the corners

31.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita obsahuje tři části, pracuje s obrázky a je určena převážně k týmové práci žáků. Instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
Celý článek »


In the family

31.01.2013 Publikoval(a):

Sada několika pracovních listů je určena k učebnici Chit Chat 1, lekce o rodině.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


RWCT – ABC reading

31.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena ke skupinové práci, pracuje s prvky metody RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Instrukce pro práci ve třídě jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


Dressing up – writing for beginners

31.01.2013 Publikoval(a):

Tři pracovní listy jsou určeny úplným začátečníkům v anglickém jazyce. Jedná se o podpůrný materiál k učebnici Happy House 1, lekce týkající se oblékání. Žáci poslouchají a označí správný obrázek, začínají se psaním/opisováním slov, skládají slova z písmen.

Očekávaný výstup: rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
Celý článek »


Numbers – find mistakes

30.01.2013 Publikoval(a):

Jednoduchý pracovní list je určen mladším žákům, kteří se seznamují s psanou podobou číslovek v anglickém jazyce.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se