Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

angličtina Archives - Page 3 of 14 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

A, B, C reading

23.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v cizím jazyce zejména u mladších žáků. Je určena ke skupinové práci, žáci procvičují vazbu There is/are, předložky místa a slovní zásobu k okruhu nábytek v domě/bytě. Návod k práci ve třídě je přiložen. Materiál využívá jedné z metod RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


A chain story – daily programme

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena žákům začínajícím s minulým časem prostým. Pracují ve skupině, řadí jednoduchý text dle logického sledu, dokreslují obrázky a doplňují věty na téma denní režim. Instrukce jsou přiloženy.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Celý článek »


A chain story

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro skupinu žáků, procvičuje čtení s porozuměním. Žáci seřadí rozstříhaný text, který navzájem nevidí, chronologicky, dokreslí obrázky a převyprávějí jednoduchý příběh.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Numbers and letters in the squares

22.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro malou skupinku žáků. Ti pracují s obálkami, ve kterých jsou rozstříhané kartičky. Na kartičkách jsou uvedena čísla a písmena, žáci nejprve skládají čísla od nejmenšího po největší, aby získali větu. Tu poté zakreslují do předem připraveného obrysu pokoje. Procvičujeme vazbu There is/are a předložky místa.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Abeceda a slova

22.01.2013 Publikoval(a):

Pracovní list určený k procvičení probrané anglické abecedy a slovní zásoby.

Očekávaný výstup: vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
Celý článek »Find the person

21.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena ke skupinové práci. Úkolem žáků je číst, klást otázky a hledat spolužáka se stejnými informacemi.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Sentences in pictures

21.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro malou skupinu žáků (max. 4). Jejich úkolem je číst, poslouchat, zakreslovat a později vyprávět podle obrázků. Námětem je denní režim člověka.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


2in1 reading

17.01.2013 Publikoval(a):

Aktivita je určena pro jednotlivce či spíše dvojici žáků. Společně čtou text, ve kterém se objevují informace o dvou příšerách. Žáci třídí texty – pomůckou jim je rozlišení mužského a ženského rodu (3. os. č.j.), nakreslí obrázky, ty poté popisují vlastními slovy. Procvičování tvarů slovesa HAVE a částí těla.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


S.E.N.

17.01.2013 Publikoval(a):

Soubor několika pracovních listů zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nejen) do hodin reedukační péče.

Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
Celý článek »


Count to 100

15.01.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje dvě tabulky. Žáci pracují se sčítáním a odčítáním v oboru do 100, procvičují správnou výslovnost anglických číslovek. Pracovní listy jsou určeny k nastříhání, počítání a řazení dle pravidel domina. Instrukce pro práci ve třídě jsou přiloženy. Určeno pro celou třídu.

Očekávaný výstup: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka
Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše názory, příběhy, praktické zkušenosti, atd.
» Staň se redaktorem / redaktorkou

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se